Smart City

Een “smart” grootstad!

Naar schatting woont een persoon op twee in stedelijk gebied. Tegen 2050 zullen dat 2 personen op 3 zijn, bovendien zal de bevolking ook steeds aangroeien. Het komt er dus op aan om van de Luikse grootstad een Smart City te maken. Hoe? Het proces is al gestart en Luik mag best trots zijn op de vele en diverse projecten.

Luik, een “smart” grootstad

Luik is zich bewust van de uitdagingen die de toekomst inhoudt en wordt een “Smart City”, een slimme grootstad die problemen omzet in kansen dankzij technologie en het vernuft van haar burgers, om een geconnecteerde, duurzame, inspirerende stad te worden waar iedereen aan meewerkt.

Deze “Smart City”-strategie wordt toegepast op 4 domeinen:

  1. Een geconnecteerde en digitale grootstad: e-loket, wifi in de stad …
  2. Een duurzame grootstad die zich inzet voor energetische overgang: renovatie van het administratieve centrum van Luik, integratie van de tram in het Luikse wegennet.
  3. Een ondernemende, innoverende en creatieve grootstad: creatieve hub, seminars, conferenties, programma’s voor begeleiding en opleiding.
  4. Een collaboratieve grootstad: territoriale marketing, collaboratief ideeënplatform …